Мапа сайту

Головна СТУДЕНТУ Академічна доброчесність Індивідуальний план здобувача. Освітня траєкторія Відомості про право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти Cертифікати про акредитацію Документи про освіту Стандарти вищої освіти Освітньо-професійні програми Рецензії роботодавців Відомості про самооцінювання Звіт експертної групи Експертний висновок ГЕР Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Зустрічі з гарантами освітніх програм Концепції освітньої діяльності за спеціальностями Навчальні плани Силабуси Медицина Педіатрія Стоматологія Технології медичної діагностики та лікування Технології парфумерно-косметичних засобів Фармація Фізична терапія, ерготерапія (бакалавр) Фізична терапія, ерготерапія (магістр) Графік освітнього процесу Розклад занять та заходів контролю Денна форма навчання І медичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс VI курс ІІ медичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс VI курс ІІ міжнародний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс VI курс ІІІ медичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс І фармацевтичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс Заочна форма навчання ІІ фармацевтичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс ІІ міжнародний факультет Зимова сесія І медичний факультет ІІ медичний факультет ІІІ медичний факультет І фармацевтичний факультет ІІ міжнародний факультет Перелік дисциплін вільного вибору студента Денна форма навчання І медичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс VI курс ІІ медичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс VI курс ІІІ медичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс І фармацевтичний факультет І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс V курс ІІ фармацевтичний факультет КРОК. ЄДКІ АСУНП Клінічні бази Попередження і боротьба з булінгом, дискримінацією та сексуальними домаганнями Відділ практики та сприяння працевлаштуванню Інформація щодо платних послуг ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА Нормативно-правова база Центр дистанційної освіти і телемедицини Онлайн курси ВИКЛАДАЧУ Академічна доброчесність Система забезпечення якості вищої освіти Результати моніторингу якості освіти Матеріально-технічне забезпечення ЗДМУ Школа молодого викладача Підвищення кваліфікації викладачів Центральна методична рада Положення про ЦМР Склад ЦМР План роботи ЦМР Матеріали засідань ЦМР Циклові методичні комісії Положення про ЦМК Склад ЦМК Графік засідань ЦМК Навчально-методичний відділ Положення про навчально-методичний відділ Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у Запорізькому державному медичному університеті Положення про робочу програму навчальної дисципліни Форми робочих програм НОРМАТИВНА БАЗА Нормативні документи щодо дотримання мовного законодавства Урядовий портал Нормативно-правові акти МОН України Нормативно-правові акти МОЗ України Нормативні документи ЗДМУ Концепція. Стратегія Положення ЗДМУ СТРУКТУРА ВІДДІЛУ Основні напрями діяльності та завдання Співробітники План роботи відділу НАПИШІТЬ НАМ

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМУ.

Мапа сайту