Система забезпечення якості вищої освіти

Складовими системи забезпечення якості освіти є:
- система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
- система зовнішнього забезпечення якості освіти;
- система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.
Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:
- стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.
 
Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»
 

Нормативні документи щодо забезпечення якості освіти:

Закон України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII

Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII

Лист МОН України «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» № 1/9-263 від 20.05.2020 р.

Лист МОН України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» № 1/9-565 від 24.10.2017 р.

 

Основні стандарти якості освіти:

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

 

МОЗ України. Довідка про навчально-методичну діяльність ЗДМУ. Березень 2016 р.

Державна комісія МОН України. Інформація щодо вивчення стану використання державної мови. Березень 2019 р.

 

Нормативні документи ЗДМУ щодо забезпечення якості освіти:

Положення про організацію освітнього процесу ЗДМУ

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у ЗДМУ

Положення про моніторинг якості вищої освіти у ЗДМУ

Положення про сектор моніторингу якості освіти

 

Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників у ЗДМУ

Положення про порядок призначення і виплату стипендій, надання матеріальної допомоги та заохочення осіб, які навчаються у ЗДМУ

 

Матеріально-технічне забезпечення ЗДМУ:

Матеріально-технічне забезпечення ЗДМУ

 

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд

 

 

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR