Новий випуск Школи молодого викладача ЗДМУ

Новий випуск Школи молодого викладача ЗДМУ

 

У Школі молодого викладача  ЗДМУ завершився четвертий навчальний рік. Цьогоріч навчання тривало онлайн, тож на зв’язок протягом шести місяців регулярно виходили дванадцятеро слухачів, які мали можливість перейняти у старших колег досвід майстерного володіння аудиторією, отримати потрібну методичну допомогу, сформувати відповідне до сучасних вимог педагогічне мислення. 
Із привітанням випускників приєдналася одна з ініціаторів цього новаторського інформаційно-методичного консультаційного проєкту проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи, доцент Світлана Моргунцова. Свою вдячність молодим колегам за сумлінне навчання, інтерес до новітніх педагогічних технологій висловили керівники Школи, завідувачка кафедри культурології та українознавства, доктор філологічних наук, професор Ольга Турган і завідувачка кафедри суспільних дисциплін, доктор філософських наук, професор Ірина Утюж.
Цей освітній проект діє вже чотири роки поспіль, його  реалізують  кафедри культурології і українознавства, суспільних дисциплін, медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій, відділ навчально-методичного забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів, наукова бібліотека університету. Слухачами школи традиційно є викладачі-початківці, які мають менш як трирічний стаж викладацької роботи. Поточного навчального року ними стали дванадцятеро викладачів із кафедр загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб, пропедевтики дитячих хвороб, анатомії людини, оперативної хірургії та топографічної анатомії, аналітичної хімії, фармакології та медичної рецептури, мікробіології, вірусології та імунології, оториноларингології, акушерства і гінекології.
За планом навчання відповідає новим практичним і теоретичним запитам сучасної вищої медичної освіти із широким діапазоном вимог до конкурентних професійних умінь і компетенцій викладача. Співпраця відбувалася за трьома змістовими модулями: «Логіко-філософський практикум риторичної та комунікативної компетентності», «Психолого- педагогічна та методична підготовка молодого викладача», «Конфліктологія в сучасній вищій освіті. Розвиток креативного мислення». Загалом опрацьовано 48 годин аудиторної роботи і 72 – самостійної.  Писали реферати, фрагменти лекцій,  готували презентації проектів, брали участь у дискусіях, тренінгах. Особливо  мають прислужитися у практичній роботі  теми щодо покращення педагогічної культури й методичної майстерності, дотримання принципів академічної доброчесності, розвитку вмінь швидко орієнтуватися в складних педагогічних ситуаціях, навичок правильного таймінгу й самоорганізації в різних видах діяльності, опанування  сучасними методиками й специфікою викладання дисциплін, про методики  будувати виступ перед аудиторією, організовувати самостійну роботу студентів. Для молодих викладачів важливо також розумітися на питаннях професійної етики, конфліктології, мовно-комунікативної підготовки. Усе це та багато іншого містила в собі навчальна програма. Підсумком опанування нових теоретичних знань і їх застосування у практиці викладання стали випускні індивідуальні самостійні проєкти слухачів ШМВ ЗДМУ. 
Особливістю організації роботи ШМВ є поєднання традиційних форм педагогічної роботи (лекцій, бесід) із новітніми інтерактивними формами взаємодії з аудиторією (дискусія, тренінг, майстер-клас, презентація проектів, проблемні ситуації, моделювання), що дало змогу активізувати аудиторію молодих викладачів. Тому для покращення адресності роботи зі слухачами ШМВ та організації зворотнього зв’язку було організовано вступне анкетування, яке виявило проблемні місця й актуальні потреби слухачів, а також проведено підсумкове анкетування для оцінки ефективності та планування подальших тем і форм занять наступного року. Школа цього року намагалася приділити достатньо уваги вивченню актуальним питанням інноваційних технологій у педагогічному просторі, заглибитись в опанування дистанційних форм навчання, створення онлайн-курсів тощо.
 
15.04.2021

69035, м. Запоріжжя, проспект Маяковського, буд. 26,
перший навчальний корпус, кімната 108

Телефон: (061) 233-50-89

Відправити E-mail

Офіційний сайт ЗДМУ             Увага! Використання матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на сайт навчального відділу ЗДМУ.

Мапа сайту
Created by DIAMIR